070 - 387 14 16
Streefkerk in English

mr. M.E. Franke

mr. M.E. Franke

Advocaat sinds: 2002
Specialisatie: aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, civiele cassaties
Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden

Mirjam Franke was na haar afstuderen 14 jaar verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, als docent, later universitair docent burgerlijk recht.

In 2002 startte zij als advocaat bij Streefkerk Advocaten. Zij is een ervaren civiele cassatieadvocaat. Daarnaast adviseert en procedeert zij op de rechtsgebieden waarin zij gespecialiseerd is: het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met de nadruk op werkgeversaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid in het algemeen.

Verder heeft zij zich bekwaamd in mediation. In bepaalde gevallen biedt dat een betere oplossing van het geschil dan het voeren van een juridische procedure.

Op 12 januari 2022 promoveerde Mirjam (cum laude) aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift “Over de grens van de onrechtmatige daad. Een onderzoek naar de plaats van de rechtvaardiging in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht”.

Activiteiten en lidmaatschappen

  • co-auteur van het Handboek Personenschade
  • annotator van Jurisprudentie Aansprakelijkheid

Lid van:

  • Vereniging voor Burgerlijk Recht VBR
  • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten VCCA
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht NVvP
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht VASR
  • Vereniging voor Gezondheidsrecht VGR
  • Vereniging voor Verzekeringswetenschap VvVW