070 - 387 14 16
Streefkerk in English

Kantoorinformatie

Kantoorinformatie

Streefkerk Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen en rechtspersonen (B.V.’s). Op verzoek sturen wij u een lijst van vennoten toe.

KvK-nr: 27371457
BTW-nr.: NL007659027B01

Klachtenregeling

Streefkerk Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Een klachtenregeling maakt hiervan onderdeel uit.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie bespreekt u uw bezwaren eerst met uw eigen advocaat.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van ons kantoor. De namen van de klachtenfunctionarissen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Uiterlijk binnen 3 maanden nadat u op de hoogte was, of had kunnen zijn, van de aanleiding tot de klacht dient u uw klacht bij de klachtenfunctionaris in. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op. Vindt u hierna dat ons kantoor uw bezwaren niet naar behoren heeft opgelost, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Om de klacht bij de commissie in te dienen, moet u het vragenformulier Geschillencommissie Advocatuur invullen en aan de commissie toesturen. Dit kan digitaal en per post. De commissie behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur.

Alle informatie en benodigde formulieren kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie (voor ondernemers of consumenten). U kunt de informatie ook opvragen bij het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer 070-310 53 10.

Download klachtenregeling

PDF

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Streefkerk Advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Download algemene voorwaarden

PDF